Pa vei

Série På vei - ideální učební pomůcky pro výuku norštiny na stupeň A1-B1